Liber 1

Praeambulum
Quaestio 1
Quaesito 2 De certitudine huius scientie utrum, scilicet modo certissimo procedat
Quaesito 3 De modis nobilitatis quos tangit Aristoteles in scientia De anima
Quaesito 4 Utrum hec scientia de anima influat iuuamentum et certitudinem supra alias scientias.
Quaesito 5
Praeambulum
Quaestio 1
Quaestio 2
Quaestio 3
Quaestio 4 An proprie competat diffinitio utrum substantie an accidenti aut utrique
Quaestio 5
Quaestio 6
Quaestio 7
Quaestio 8 Quo modo anima sit natura et substantia
Quaestio 9 Utrum anima habeat aliqua propria accidentia et passiones proprias
Quaestio 10 De modo cognoscendi animam in scientia ista et quo modo reguletur ista scientia in cognitione ipsius anime, utrum, scilicet debeat incipere ab operationibus anime uel a substantia anime
Praeambulum
Quaestio 1 De quidditate anime an sit, scilicet substantia aut accidens
Quaestio 2
Quaestio 3 Utrum anima uegetabilis et sensibilis sint forme tantum uel forme et hoc aliquid composite ex quo est et quod est
Quaestio 4 De anima intellectiua utrum ipsa sit forma et hoc aliquid ita quod in ea differat quo est et quod est
Praeambulum
Quaestio 1
Quaestio 2
Quaestio 3 Utrum iste tres differentie anime que sunt uegetabilis, sensibilis, rationalis sint una substantia in homine et diuerse potentie
Quaestio 4 Utrum iste differente anime que sunt uegetabilis et sensibilis sint eiusdem speciei secundum quod sunt in animali bruto et in homine et in plantis
Praeambulum
Quaestio 1
Quaestio 2 Utrum sit una potentia anime inmediate influens ab anima que sit ante omnes alias potentias, et ad quam alie reducantur et mediante qua ab ipsa egrediantur
Quaestio 3 Utrum anima sit eadem cum suis potentiis
Praeambulum
Quaestio 1
Quaestio 2 Utrum operationes anime sensibiles sint proprie an communes
Quaestio 3 Utrum contingat intelligere sine phantasmate
Praeambulum
Quaestio 1
Quaestio 2 Utrum diffinitio logica dependeat a diffinitione naturali uel phisica
Quaestio 3 De subiecto mathematicarum scientiarum
Praeambulum
Quaestio 1
Quaestio 2 Utrum animatum et inanimatum differant in sufficientia motus ita quod animato corpori debeatur sufficienter motus, inanimato autem insufficienter
Quaestio 3 Utrum causa propter quam quidam motores mouent sufficienter et quidam non sit hoc aliquid | uel distantia a materia et a mobili et independentia ut dicatur motor sufficienter mouere, quia sit hoc aliquid uel quia sit distans a materia uel a mobili
Quaestio 4 Utrum se ipso moueri conueniat cuilibet animato
Quaestio 5 Utrum necesse sit omne mouens moueri
Praeambulum
Quaestio 1 Utrum anima habeat naturam ignis
Quaestio 2 De opinione philosophorum ponentium athomos esse naturam rerum et animam ex illis constitui
Praeambulum
Quaestio 1 Utrum intellectus moueat omnia
Quaestio 2 Utrum ille intellectus sit creatus an increatus
Quaestio 3 Utrum intellectus qui est motor uniuersalis omnium sit impermixtus an permixtus
Quaestio 4 Utrum intellectus qui est motor uniuersalis omnium sit in omnibus secundum essentiam uel secundum uirtutem
Quaestio 5 Utrum intellectus primus, qui est motor uniuersalis, sit forma uel natura
Quaestio 6 Utrum intellectus sit idem cum substantia anime ut dicatur quod intellectus sit ipsa anima, sicut posuit Democritus et Anaxagoras
Praeambulum
Quaestio 1 Utrum anima gerat in se naturam omnium rerum et habeat conformitatem cum illis
Quaestio 2 Utrum hec conformitas quam habet anima cum rebus sit per similitudines rerum uel per participationem nature et esse rerum ita quod anima sit conformis rebus, quia in ipsa sint secundum ueritatem uel quia in ipsa sint per similitudinem
Quaestio 3 Utrum conformitas ista quam habet anima cum rebus in cognoscendo sit per representationem rerum uel principiorum rerum
Quaestio 4 Que sunt hec principia quorum anima gerit similitudines, utrum, scilicet sint uniuersalia et forme uniuersales an sint alia sicut forme partis
Quaestio 5 Utrum principia uniuersalia que sunt in anima per que anima cognoscit res sint uera principia extra secundum similitudines principiorum et extraria
Quaestio 6 Utrum conformitas anime quam habet cum speciebus rerum uel principiorum rerum sit ei innata uel acquisita
Quaestio 1
Quaestio 2 Utrum numeri sint principia exemplaria rerum uiuente conditoris primi producentis res in esse sicut posuit Plato
Quaestio 3 Utrum substantia possit poni principium exemplare omnium, sicut res habens modum quantitatis, scilicet numerus
Quaestio 4 Cui quantitatem competat hoc, scilicet principium exemplare rerum
Quaestio 5 Utrum anima cognoscat per numeros
Quaestio 6 Utrum anima sit numerus
Quaestio 7 Utrum anima sit numerus se ipsum mouens
Quaestio 8 De opinione Democriti circa quam duo
Praeambulum
Quaestio 1 Utrum intellectus, qui est motor uniuersalis omnium, sit omnia in omnibus
Quaestio 2 Utrum anima moueat omnia
Quaestio 3 Utrum adamas per uirtutem anime attrahat ferrum
Quaestio 4 Que sit illa uirtus per quam adamas attrahit ferrum, utrum illa sit uirtus alicuius quatuor qualitatum
Praeambulum
Quaestio 1 Utrum anima habeat conformitatem cum solis rebus corporalibus, sicut cum elementis aut cum rebus omnibus
Quaestio 2 Utrum anima habeat conformitatem cum elementis
Quaestio 3 Utrum elementa sint principia omnium corporum
Quaestio 4 Utrum concordia et discordia sint principia
Quaestio 5 Utrum amor sit principium omnium
Praeambulum
Quaestio 1 Utrum sint solum quatuor species motus et utrum generatio et corruptio sint species motus
Quaestio 2 Quis est ille motus localis qui est prior aliis motibus, utrum, scilicet sit motus localis rectus aut circularis
Quaestio 3 Utrum omne quod mouetur moueatur uiolentia
Quaestio 4 Quibus motoribus communicat moueri ad motum mobilis et quibus non, et que est causa huiusmodi motus, utrum, scilicet motoribus unitis mobili per essentiam conueniat hoc
Quaestio 1 Utrum necesse sit motorem et mobile distare substantia
Quaestio 6 Utrum anima moueatur aliquo modo motu locali
Quaestio 7 Utrum anima moueatur et patiatur a sensibilibus extra
Quaestio 8 Utrum hec passio sit corporalis an spiritualis
Quaestio 9 Utrum anima in patiendo se ipsam moueat

About

Is Part Of Sententia cum quaestionibus libri de anima i-ii