Liber 1

Quaestio 1 Utrum homini pro statu isto sit necessarium aliquam doctrinam supernaturaliter inspirari
Quaestio 1 Utrum cognitio supernaturalis necessaria viatori sit sufficienter tradita in sacra Scriptura
Quaestio 1 Utrum theologia sit de Deo tamquam de primo obiecto
Quaestio 2 Utrum theologia sit de Deo sub aliqua speciali ratione
Quaestio 3 Utrum theologia sit de omnibus ipsorum ad primum eius subiectum
Quaestio 1 Utrum theologia in se sit scientia, et utrum subalternans vel subalternata
Quaestio 1 Utrum theologia sit scientia practica vel speculativa
Quaestio 2 Utrum ex ordine ad praxim ut ad finem dicatur per se scientia practica
Quaestio 1 Utrum obiectum fruitionis per se sit finis ultimus
Quaestio 2 Utrum finis ultimus habeat tantum unam rationem fruibilis
Quaestio 1 Utrum frui sit aliquis actus elicitus a voluntate, vel passio recepta in voluntate
Quaestio 2 Utrum fine apprehenso per intellectum necesse sit voluntatem frui eo
Quaestio 1 Utrum Deo conveniat frui
Quaestio 2 Utrum viator fruatur
Quaestio 3 Utrum peccator fruatur
Quaestio 4 Utrum bruta fruantur
Quaestio 5 Utrum omnia fruantur
Quaestio 1 Utrum in entibus sit aliquid exsistens actu infinitum
Quaestio 2 Utrum aliquod infinitum esse sit per se notum
Quaestio 3 Utrum sit tantum unus Deus
Quaestio 1 Utrum possibile sit cum unitate essentiae divinae esse pluralitatem personarum
Quaestio 2 Utrum sint tantum tres personae in essentia divina
Quaestio 3 Utrum cum essentia divina possit stare in aliquo ipsum esse productum
Quaestio 4 Utrum in essentia divina sint tantum duae productiones intrinsecae
Quaestio 1 Utrum Deus sit naturaliter cognoscibilis ab intellectu viatoris
Quaestio 2 Utrum Deus sit primum cognitum a nobis naturaliter pro statu isto
Quaestio 3 Utrum Deus sit primum obiectum naturale adaequatum respectu intellectus viatoris
Quaestio 4 Utrum aliqua veritas certa et sincera possit naturaliter cognosci ab intellectu viatoris absque lucis increatae speciali illustratione
Quaestio 1 Utrum in qualibet creatura sit vestigium Trinitatis
Quaestio 1 Utrum in parte intellectiva proprie sumpta sit memoria habens speciem intelligibilem priorem naturaliter actu intelligendi
Quaestio 2 Utrum pars intellectiva proprie sumpta vel aliquid eius sit causa totalis gignens actualem notitiam vel ratio gignendi
Quaestio 3 Utrum principalior causa notitiae genitae sit obiectum in se vel in specie praesens vel ipsa pars intellectiva animae
Quaestio 4 Utrum in mente sit distincte imago Trinitatis
Quaestio 1 Utrum ista sit vera 'Deus generat alium Deum'
Quaestio 1 Utrum ista sit vera 'Deus est Pater et Filius et Spiritus Sanctus'
Quaestio 1 Utrum essentia divina generet vel generatur
Quaestio 1 Utrum Filius generetur de substantia Patris
Quaestio 1 Utrum Deus Pater genuit Deum Filium voluntate
Quaestio 1 Utrum potentia generandi in Patre sit aliquid absolutum vel proprietas Patris
Quaestio 2 Utrum possint esse plures Filii in divinis
Quaestio 1 Utrum Deus sit summe simplex
Quaestio 2 Utrum aliqua creatura sit simplex
Quaestio 3 Utrum cum simplicitate divina stet quod Deus vel aliquid formaliter dictum de Deo sit in genere
Quaestio 4 Utrum cum simplicitate divina possit stare distinctio perfectionum essentialium praecedens actum intellectus
Quaestio 1 Utrum solus Deus sit immutabilis
Quaestio 1 Utrum generatio Filii in divinis sit aeterna
Quaestio 1 Utrum Spiritus Sanctus producitur per actum et modum voluntatis
Quaestio 1 Utrum Spiritus Sanctus procedat a Patre et Filio
Quaestio 2 Utrum si Spiritus Sanctus non procederet a Filio, posset stare distinctio realis ipsius a Filio
Quaestio 1 Utrum Pater et Filius spirent Spiritum Sanctum in quantum sunt omnino unum vel in quantum distincti
Quaestio 2 Utrum Pater et Filius spirent uniformiter Spiritum Sanctum
Quaestio 1 Utrum Spiritus Sanctus sit genitus, sive utrum productio Spiritus Sancti sit generatio vel distinguatur ab ea
Quaestio 1 Utrum quaelibet persona mittat quamlibet
Quaestio 1 Utrum necesse sit ponere caritatem creatam, formaliter inhaerentem naturae beatificabili
Quaestio 2 Utrum necesse sit ponere in habitu rationem principii activi respectu actus
Quaestio 1 Utrum tota caritas praeexsistens corrumpatur ita quod nulla realitas eadem numero maneat in caritate maiore et minore
Quaestio 2 Utrum illud positivum caritatis praeexsistentis quod manet in augmento, sit tota essentia caritatis intensae
Quaestio 1 Utrum personae divinae sint aequales secundum magnitudinem
Quaestio 2 Utrum quaelibet persona sit in alia
Quaestio 1 Utrum tres personae sint aequales in potentia
Quaestio 1 Utrum haec sit veta 'solus Pater est Deus'
Quaestio 1 Utrum Deus sit nominabilis a nobis aliquo nomine significante essentiam divinam in se, ut est 'haec'
Quaestio 1 Utrum persona secundum quod dicit aliquid commune Patri et Filio et Spiritui Sancto, dicat praecise aliquid secundae intentionis
Quaestio 1 Utrum in divinis sit proprie numerus
Quaestio 1 Utrum persona in divinis dicat substantiam vel relationem
Quaestio 1 Utrum personae constituantur in esse personali per relationes originis
Quaestio 1 Utrum verbum creatum sit actualis intellectio
Quaestio 2 Utrum verbum in divinis dicat proprium personae genitae
Quaestio 3 Utrum verbum divinum dicat respectum ad creaturam
Quaestio 1 Utrum 'ingenitum' sit proprietas ipsius Patris
Quaestio 2 Utrum innascibilitas sit proprietas constitutiva primae personae in divinis
Quaestio 3 Utrum personae prima divina constituatur in esse personali aliqua relatione positiva ad secundam personam
Quaestio 1 Utrum principium dicatur univoce de principiis ad intra et ad extra in Deo
Quaestio 1 Utrum de Deo dicatur aliqua relatio ex tempore
Quaestio 2 Utrum Dei ad creaturam possit esse aliqua relatio realis
Quaestio 1 Utrum identitas, similitudo et aequalitas sint relationes reales in Deo
Quaestio 1 Utrum Pater et Filius diligant se Spiritu Sancto
Quaestio 2 Utrum Pater sit sapiens sapientia genita
Quaestiones 1-3 Utrum proprietas sit idem cum persona, utrum sit idem cum essentia, et utrum persona sit idem cum essentia
Quaestio 1 Utrum in Deo sint relationes aeternae ad omnia scibilia ut quiditative cognita
Quaestio 1 Utrum fundamentum relationis aeternae ad Deum ut cognoscentem habeat vere esse essentiae ex hoc quod est sub tali respectu
Liber I, Distinctio Trigesima Septima, Quaestio 1 Utrum Dei omnipotentia necessaria inferat eius immensitatem
Quaestio 1 Utrum scientia Dei respectu factibilium sit practica
Quaestio 1 Utrum praedestinatus possit damnari
Quaestio 1 Utrum sit aliquod meritum praedestinationis vel reprobationis
Quaestio 1 Utrum Deum esse omnipotentem possit probari naturali ratione
Quaestio 1 Utrum prima ratio impossibilitatis rei fiendae sit ex parte Dei vel rei factibilis
Quaestio 1 Utrum Deus possit aliter facere res quam ab ipso ordinatum est eas fieri
Quaestio 1 Utrum Deus ab aeterno voluit alia a se
Quaestio 1 Utrum voluntas beneplaciti Dei semper impleatur
Quaestio 1 Utrum permissio divina sit aliquis actus voluntatis divinae
Quaestio 1 Utrum voluntas creata sit bona moraliter quandocumque conformatur voluntati increatae

About

Is Part Of Ordinatio