Liber 2

Quaestio 1 Utrum creatio sit possibilis
Quaestio 2 Utrum creatura habens esse fixum et permanens potuerit ab aeterno produci
Quaestio 3 Utrum essentia successiva ut motus et tempus potuerint fuisse ab aeterno
Quaestio 3 Utrum potentia creandi possit creaturae communicari
Quaestio 4 Utrum potentia creandi possit creaturae communicari
Quaestio 5 Utrum Deus agat immediate in omni actione creaturae
Quaestio 6 Utrum Deo competat agere propter finem
Quaestio 1 Utrum coelum empyreum sit locus corporeus
Quaestio 2 Utrum habeat aliquam influentiam in haec inferiora
Quaestio 3 Utrum in aevo sit successio
Quaestio 4 Utrum nunc aevi sit idem quod aevum
Quaestio 5 Utrum unam aevum sit mensura omnium aeviternorum
Quaestio 6 Utrum esse rei generabilis et corruptibilis mensuretur tempore
Quaestio 1 Utrum angeli sint compositi ex materia et forma
Quaestio 2 Utrum individuatio seu personalitas conveniat angelis
Quaestio 3 Utrum plures angeli possint esse sub una specie
Quaestio 4 Utrum angeli sint in aliquo magno numero
Quaestio 5 Utrum potentia cognoscitiva angeli sit idem quod sua essentia
Quaestio 6 Utrum angeli cognoscant per species an per suam essentiam
Quaestio 7 Utrum angelus cognoscat singularia
Quaestio 8 Utrum intellectus angelicus sit quandoque in potentia
Quaestio 1 Utrum angeli fuerint creati beati an miseri
Quaestio 2 Utrum omnes angeli fuerint creati in gratia
Quaestio 3 Utrum boni angeli fuerint praescii suae confirmationis et mali sui casus
Quaestio 1 Utrum angelus peccare potuerit
Quaestio 2 Utrum potuerit peccare in primo instanti suae creationis
Quaestio 3 Utrum angeli boni meruerint suam beatitudinem
Quaestio 1 Utrum primus angelus inter peccantes fuerit de supremo ordine angelorum
Quaestio 2 Utrum peccatum primi angeli fuerit aliis causa vel occasio peccandi
Quaestio 3 Utrum in daemonibus sit ordo praelationis
Quaestio 4 Utrum daemon semel victus possit postea tentare aliquem
Quaestio 1 Utrum angeli boni possint peccare
Quaestio 2 Utrum angeli mali possint aliquod bonum facere
Quaestio 3 Utrum daemones possint futura praedicere
Quaestio 4 Utrum materia corporalis obediat daemonibus ad nutum
Quaestio 5 Utrum angelus per intellectum moveat coelum vel quodcunque corpus per intellectum et voluntatem
Quaestio 1 Utrum angeli sint corpore
Quaestio 2 Utrum angeli in corporibus assumpti possint exercere opera vitae
Quaestio 3 Utrum daemon possit subintrare corpus hominis
Quaestio 4 Utrum daemones possint immutare sensus nostros
Quaestio 5 Utrum angeli cognoscant cogitationes et affectiones nostras
Quaestio 1 Utrum diffinitio Hierarchiae data a Dionysio sit bona
Quaestio 1 Utrum angeli omnes mittantur in ministerium
Quaestio 2 Utrum angeli omnes assistant
Quaestio 1 Utrum quilibet homo habeat angelum ad sui custodiam deputatum
Quaestio 2 Utrum angeli proficiant in cognitione per mutuam locutionem
Quaestio 3 Utrum unus angelus proficiat in cognitione per illuminationem alterius
Quaestio 1 Utrum omnium corporum corruptibilium et incorruptibilium sit eadem materia
Quaestio 2 Utrum Deus potuerit producere materiam primam absque omniforma
Quaestio 1 Utrum lumen sit corpus
Quaestio 2 Utrum lumen habeat esse reale in medio vel intentionale
Quaestio 1 Utrum aliquae aquae sint super coelos
Quaestio 2 Utrum motus coeli sit naturalis
Quaestio 3 Utrum stellae moveantur solum motu suae spherae
Quaestio 4 Utrum coelum sit figurae sphericae
Quaestio 1 Utrum corpora coelestia habeant aliquam causalitatem super haec inferiora
Quaestio 2 Utrum coelum habeat causalitatem super actus liberi arbitrii
Quaestio 3 Utrum coelum agat per motum
Quaestio 1 Utrum in solis creaturis intellectualibus sit imago Dei
Quaestio 2 Utrum imago Dei sit aequaliter in homine et in angelo
Quaestio 1 Utrum anima intellectiva uniatur corpori tanquam forma
Quaestio 2 Utrum anima primi hominis fuerit producta ante corpus
Quaestio 3 Utrum paradisus terrestris fuerit locus conveniens humanae habitationi
Quaestio 1 Utrum corpus mulieris fuerit formatum de costa viri sine additione materiae
Quaestio 2 Utrum in costa sint aliquae rationes seminales
Quaestio 3 Utrum anima intellectiva traducatur cum semine
Quaestio 1 Utrum immortalitas Adae in statu innocentiae fuerit naturalis
Quaestio 2 Utrum corpus Adae fuerit passibile
Quaestio 1 Utrum in statu innocentiae fuisset generatio
Quaestio 2 Utrum in actu matrimoniali fuisset amissio virginitatis
Quaestio 3 Utrum in statu innocentiae generassent pueros in utroque sexu
Quaestio 4 Utrum pueri fuissent nati perfecti secundum corpus
Quaestio 5 Utrum fuissent nati in iustitia originali
Quaestio 1 Utrum tentatio sit peccatum
Quaestio 2 Utrum tentatio sit appetenda
Quaestio 3 Utrum peccatum primorum parentum fuerit gravissimum
Quaestio 4 Utrum homo in statu innocentiae potuerit primo peccare venialiter.
Quaestio 1 Utrum primum peccatum primi hominis fuerit superbia
Quaestio 2 Utrum primus homo appetierit esse ut deus
Quaestio 3 Utrum ignorantia sit peccatum
Quaestio 4 Utrum ignorantia excuset peccatum
Quaestio 1 Utrum alicui creaturae possit conferri quod sit impeccabilis per naturam
Quaestio 2 Utrum primus homo viderit Deum per essentiam
Quaestio 3 Utrum homo in statu innocentiae potuerit decipi
Quaestio 1 Utrum liberum arbitrium sit potentia habitus, an actus.
Quaestio 2 Utrum potentia pure passiva possit liberari libertate arbitrii
Quaestio 3 Utrum actus intellectus sit liberior quam actus voluntatis, an econverso
Quaestio 4 Utrum ratio superior et inferior sint una potentia, an duae.
Quaestio 5 Utrum aliquod peccatum mortale possit esse in sensualitate
Quaestio 6 Utrum morosa delectatio quam quis habet de peccato mortali sit peccatum mortale
Quaestio 1 Utrum liberum arbitrium sit solum respectu eorum quae sunt ad finem
Quaestio 2 Utrum liberum arbitrium sit solum in habentibus intellectum
Quaestio 3 Utrum inveniatur aequaliter in omnibus in quibus est
Quaestio 4 Utrum liberum arbitrium possit cogi
Quaestio 1 Utrum gratia et virtus sint idem
Quaestio 2 Utrum gratia sit in essentia animae sicut in subiecto
Quaestio 3 Utrum divisio gratiae per operantem et cooperantem sit bona
Quaestio 1 Utrum virtus sit habitus
Quaestio 2 Utrum habens gratiam possit mereri gloriam de condigno
Quaestio 1 Utrum sine gratia possit homo cognoscere aliquam veritatem
Quaestio 2 Utrum sine gratia possit homo aliquod bonum facere
Quaestio 3 Utrum sine gratia possit homo vitare quadcunque peccatum mortale
Quaestio 4 Utrum sine gratia possit aliquis implere divina praecepta
Quaestio 5 Utrum sine speciali motione spiritus sancti potest homo se ad gratiam praepare
Quaestio 1 Utrum homo in statu innocentiae indiguerit gratia
Quaestio 2 Utrum habuisset omnes virtutes
Quaestio 3 Utrum opera hominis fuissent tunc magis meritoria quam nunc
Quaestio 1 Utrum defectus quos sentimus in nobis scilicet mors et fames aegritudines et huiusmodi insint nobis a natura, an sint poena alicuius culpae
Quaestio 2 Utrum aliquis defectus in nos per originem transiens possit habere proprie rationem culpae
Quaestio 3 Utrum originale peccatum sit carentia iustitiae, an aliquid aliud
Quaestio 4 Utrum alimentum convertatur in veritatem humanae naturae
Quaestio 5 Utrum semen sit de superfluo alimenti
Quaestio 1 Utrum peccatum originale traducatur per originem carnis
Quaestio 2 Utrum formatus miraculose ex humana carne puta digito vel pede contraheret peccatum originale
Quaestio 3 Utrum peccatum originale sit in essentia animae, an in eius potentia tanquam in subiecto
Quaestio 1 Utrum peccatum originale tollatur in baptismo
Quaestio 2 Utrum sit in anima a Deo
Quaestio 3 Utrum omnes animae ab origine sint aequales
Quaestio 1 Utrum peccata proximorum parentum sint vel redundent in filios
Quaestio 2 Utrum peccatum originale in unoquoque sit unum, an plura
Quaestio 3 Utrum pueri decedentes in peccato originali doleant de carentia visionis divinae
Quaestio 1 Utrum ratio boni sit absoluta
Quaestio 2 Utrum malum sit aliqua natura positiva
Quaestio 3 Utrum bonum sit causa mali
Quaestio 4 Utrum per malum culpae corrumpatur tota habilitas animae ad bonum
Quaestio 1 Utrum malum sufficienter dividatur per poenam et culpam
Quaestio 2 Utrum omne peccatum consistat in aliquo actu
Quaestio 3 Utrum peccatum consistat in actu exteriori
Quaestio 1 Utrum peccatum sit causa mali seu peccati
Quaestio 2 Utrum peccatum sit poena peccati
Quaestio 3 Utrum omnis poena insit nobis propter aliquam culpam
Quaestio 1 Utrum actio peccati sit a Deo
Quaestio 2 Utrum Deus sit actor mali poenae vel econverso
Quaestio 3 Utrum culpa plus habeat de ratione mali quam poena
Quaestio 1 Utrum bonitas actus voluntatis sit ex fine
Quaestio 2 Utrum intentio sit actus voluntatis
Quaestio 3 Utrum sit idem actus voluntatis respectu finis et eorum qui sunt ad finem
Quaestio 4 Utrum omnium voluntatum bonarum sit unus finis

About

Is Part Of Sentences commentary (redaction c)