Liber 1

Quaestio 1 Utrum theologia prout communiter traditur et habetur sit scientia proprie dicta
Quaestio 2 Utrum theologia sit scientia supposito quodam lumine quod quidam ponunt esse in doctoribus perfectioribus
Quaestio 3 Utrum virtute divina possit communicari puro viatori cognitio scientifica de articulis fidei
Quaestio 4 Utrum theologia sit una scientia
Quaestio 5 Quid sit subiectum in theologia, utrum Deus an aliud
Quaestio 6 Utrum theologia sit practica an speculativa
Quaestio 7 Utrum theologia subalternetur alteri scientiae
Quaestio 8 Utrum ipsa subalternetur alicuiu scientiae humanitus inventae ut metaphysicae
Quaestio 1 Utrum frui sit actus intellectus an voluntatis
Quaestio 2 Utrum solus Deus sit obiectum fruitionis an etiam aliquid aliud
Quaestio 3 Utrum uti sit actus intellectus an alterius potentiae
Quaestio 4 Utrum omnibus circa Deum sit utendum
Quaestio 1 Utrum sit tantum unus Deus
Quaestio 2 Utrum attributa divina differant aliquo modo ex natura rei circumscripta omni operatione intellectus
Quaestio 3 Utrum aliquis intellectus possit concipere distinctionem attributorum divinorum absque dicta operatione ad creaturas
Quaestio 4
Quaestio 1 Utrum possumus ex his quae sunt in creaturis probare Deum esse
Quaestio 2 Utrum possumus cognoscere de Deo quid est
Quaestio 3 Utrum Deum esse sit per se notum
Quaestio 4 Utrum in omni creatura sit vestigium trinitatis
Quaestio 5
Quaestio 1 Utrum in homine sit imago trinitatis
Quaestio 2 Utrum potentiae animae sint id quod essentia an aliquid additum
Quaestio 3 Utrum memoria et intelligentia sint una potentia an diversae
Quaestio 4 Utrum intellectus et voluntas sint eadem potentia
Quaestio 5 Utrum necessarium sit ponere intellectum agentem esse aliquam potentiam animae nostrae
Quaestio 1 Utrum in divinis sit generatio
Quaestio 2 Utrum ista sit vera Deus genuit Deum
Quaestio 1 Utrum essentia generet vel generetur
Quaestio 2 Utrum filius possit dici de substantia patris aut ex nihilo
Quaestio 1 Utrum pater genuerit filium necessitate
Quaestio 2 Utrum Pater genuerit filium natura
Quaestio 1 Utrum in divinis sit potentia generandi
Quaestio 2 Utrum potentia generandi dicat quid an solum ad aliquid
Quaestio 3 Utrum potentia generandi sit in filio
Quaestio 1 Utrum qui est vel esse conveniat Deo proprie
Quaestio 2 Utrum in solo Deo esse et essentia sint idem
Quaestio 3
Quaestio 1 Utrum Deus sit omnino simplex
Quaestio 2 Utrum anima rationalis sit composita ex materia et forma
Quaestio 3 Utrum tota anima sit in qualibet parte corporis vel extendatur quantitative extensione corporis
Quaestio 4 Utrum sola materia sit ratio retinendi quantitatem, vel sola forma vel compositum
Quaestio 1 Utrum Pater sit alius a Filio
Quaestio 2 Utrum Pater sit prior a Filio
Quaestio 3 Utrum Pater et Filius possint dici plures aeterni
Quaestio 4 Utrum generatio divina debeat exprimi per verbum praesentis temporis dicendo filius semper nascitur, an per verbum praeteriti dicendo Filius semper natus est
Quaestio 1 Utrum Spiritus Sanctus sit proprium nomen alicuius personae divinae
Quaestio 2 Utrum in divinis possunt esse plures personae quam tres
Quaestio 1 Utrum Spiritus Sanctus procedat a Patre et Filio, an a Patre tantum
Quaestio 2 Utrum si Spiritus Sanctus non procederet a filis distingueretur ab ipso
Quaestio 3 Utrum Pater et Filius spirent Spiritum Sanctum inquantum sunt unum an inquantum sint plures
Quaestio 1 Utrum generatio filii sit prior processione Spiritus Sancti
Quaestio 2 Utrum Spiritus Sanctus plenius seu perfectius procedat a Patre
Quaestio 3 Utrum Spiritus Sanctus sit a Patre mediante Filio vel per Filium
Quaestio 1 Utrum in divinis sit aliqua processio
Quaestio 2 Utrum generatio Filii et processio Spiritus Sancti sint emanationes distinctae realiter
Quaestio 3 Utrum Spiritus Sanctus possit dici ingenitus
Quaestio 1 Utrum in divinis sit aliqua processio temporalis
Quaestio 2 Utrum processio temporalis ponat in numerum cum aeterna
Quaestio 3 Utrum per processionem temporalem ipsemet Spiritus Sanctus detur an tantum eius dona
Quaestio 4 Utrum Spiritus Sanctus detur a sanctis viris
Quaestio 1 Utrum mitti conveniat alicuius personae divinae
Quaestio 2 Utrum missio dicat aliquid notionale an essentiale
Quaestio 3 Utrum aliqua persona possit mitti a seipsa vel ab alia a qua non procedit
Quaestio 4 Utrum missio invisibilis competat Filio
Quaestio 1 Utrum Spiritui Sancto competat invisibilis missio
Quaestio 2 Utrum debuerit fieri visibilis misio ad Christum et ad quos debeat fieri
Quaestio 3 Utrum species in quibus factae fuerunt invisibiles missiones suae
Quaestio 4 Utrum Pater sit maior Filio
Quaestio 1 Utrum necessarium sit caritatem esse habitum creatum in homine ad hoc quod homo sit Deo carus
Quaestio 2 Utrum necessarium sit ponere caritatem habitualem ad hoc ut possimus aliquid mereri apud Deum
Quaestio 3 Utrum caritas detur secundum proportionem naturalium
Quaestio 4 Utrum ille qui est in caritate possit cognoscere certitudinaliter se habere caritatem
Quaestio 5 Utrum caritas possit augeri
Quaestio 6 Quae sit causa suscipiendi magis et minus an essentia
Quaestio 7 Utrum eadem forma numero possit esse intensa et remissa
Quaestio 8 Utrum caritas augeatur per quemlibet actum meritorium
Quaestio 9 Utrum possit augeri in infinitum
Quaestio 10 Utrum caritas possit diminui
Quaestio 1 Utrum donum in divinis sit aliquid essentiale an notionale
Quaestio 2 Utrum Spiritus Sanctus eo sit donum quo Deus
Quaestio 3 Utrum convenienter dicatur Spiritus Sanctus noster
Quaestio 1 Utrum inter personas divinas sit aequalitas
Quaestio 2 Utrum esse aeternum conveniat Deo
Quaestio 3 Utrum in divinis personis sit circuminsesio hoc est utrum una persona divina sit in alia
Quaestio 4 Utrum in divinis sit dare totum et patrem
Quaestio 5 Utrum veritas sit ens reale an rationis
Quaestio 6 Utrum veritas sit in rebus an in anima seu intellectu
Quaestio 1 Utrum Filius sit omnipotens sicut Pater
Quaestio 2 Utrum in divinis sit ordo naturae.
Quaestio 1 Utrum dictio exclusiva addita uni correlativorum excludat
Quaestio 2 Utrum dictio exclusiva possit vere addi termino essentiali respectu praedicati personalis
Quaestio 1 Utrum aliquod nomen conveniat Deo proprie
Quaestio 2 Utrum nomina dicta de Deo dicantur de eo secundum substantiam
Quaestio 1 Utrum nomen personae significet substantiam an relationem
Quaestio 2 Utrum haec nomina substantia, subsistentia, essentia, et persona sint idem an differant in divinis
Quaestio 1 Utrum termini numerales ponant aliquid in divinis
Quaestio 2 Utrum unum quod est principium numeri aliquid addat super ens et super unum quod convertitur cum ente et quod sit illud
Quaestio 1 Utrum nomen personae dicatur univoce de Deo et creaturis
Quaestio 2 Utrum persona sit aliquid commune in divinis
Quaestio 1 Utrum omnes personae divinae distinguantur per relationes
Quaestio 2 Utrum relationes distinguentes divinas sint reales
Quaestio 1 Utrum proprietates relativae praecedant actus notionales an econverso
Quaestio 2 Utrum verbum in nobis sit ipsemet actus intelligendi an sit aliqua forma producta differans realiter ab actu intelligendi
Quaestio 1 Utrum ingenitum vel innascibilitas sit notio patris
Quaestio 2 Utrum sit proprietas constitutiva personae patris
Quaestio 3 Utrum imago in divinis dicatur essentialiter an personaliter
Quaestio 1 Utrum una persona possit dici principium alterius
Quaestio 2 Utrum pater et filius sint unum principium spiritus sancti
Quaestio 3 Utrum pater et filius possint dici plures spiratores
Quaestio 1 Utrum aliquid dicatur de Deo ex tempore
Quaestio 2 Utrum in creaturis relatio differat realiter a suo fundamento
Quaestio 3 Utrum relationes Dei ad creaturam quae dicuntur de Deo ex tempore sint reales
Quaestio 1 Utrum aequalitas sit realis relatio in divinis
Quaestio 2 Utrum aequalitas dicatur positive an privative in divinis
Quaestio 3 Utrum essentialia attributa debeant appropriari aliquibus personis
Quaestio 1 Utrum Pater et Filius diligant se spiritu sancto
Quaestio 2 Utrum Filius sit sapiens sapientia genita
Quaestio 1 Utrum in divinis essentia et relatio differant aliquo modo realiter
Quaestio 2 Utrum proprietates relativae sint in essentia et personis
Quaestio 1 Utrum suppositum et natura differant realiter in creaturis
Quaestio 2 Utrum persona in divinis sit idem quod essentia
Quaestio 3 Utrum convenienter dicatur quod sint tres personae unius essentiae
Quaestio 4 Utrum aliqua nomina dicantur convenienter de Deo transiative
Quaestio 1 Utrum Deus cognoscat se tantum vel alia a se
Quaestio 2 Utrum Deus habeat propriam et distinctam cognitionem de aliis a se
Quaestio 3 Utrum cognoscat distincte singularia
Quaestio 4 Utrum scientia Dei sit universalis an particularis
Quaestio 1 Utrum Deus cognoscat mala
Quaestio 2 Utrum creaturae sint in Deo
Quaestio 3 Utrum in Deo sint aliquae ideae
Quaestio 4 Utrum in Deo sit pluralitas idearum
Quaestio 1 Utrum sit in omnibus rebus
Quaestio 2 Utrum Deus sit ubique
Quaestio 3 Utrum angelus sit in loco
Quaestio 4 Utrum moveatur localiter
Quaestio 1 Utrum scientia Dei sit causa rerum
Quaestio 2 Utrum Deus cognoscat infinita
Quaestio 3 Utrum omnia subsint divinae providentiae
Quaestio 4 Utrum providentia Dei sit idem quod fatum
Quaestio 1 Utrum Deus possit nescire quod scit, vel scire quod nescit
Quaestio 2 Utrum Deus cognoscat infinita
Quaestio 3 Utrum omnia subsint divinae providentiae
Quaestio 4 Utrum providentia Dei sit idem quod fatum
Quaestio 1 Utrum praedestinatio habeat certitudinem
Quaestio 2 Utrum pertineat ad Deum aliquem reprobari
Quaestio 1 Utrum electio praecedat praedestinationem an econverso
Quaestio 2 Utrum praedestinationis sit aliqua causa praeter Dei voluntatem
Quaestio 3 Utrum praedestinatio possit mutari precibus sanctorum
Quaestio 1 Utrum potentia sit in Deo
Quaestio 2 Utrum potentia Dei se extendat ad omnia quae sunt ab aliis possibilia
Quaestio 1 Utrum potentia Dei sit infinita
Quaestio 2 Utrum Deus possit aliquod infinitum actu
Quaestio 3 Utrum omnipotentia possit communicari creaturae
Quaestio 4 Utrum Deus agat ex necessitate naturae
Quaestio 5 Utrum Deus agat ex necessitate iustitiae
Quaestio 1 Utrum Deus possit facere unam et eandem creaturam numero meliorem quam fecerit
Quaestio 2 Utrum data quacunque creatura Deus possit facere aliam perfectiorem secundum speciem, ita quod non sit status in perfectionibus specificis sed sit processus in infinitum
Quaestio 3 Utrum Deus possit facere universum melius quam fecerit
Quaestio 4 Utrum Deus potuerit facere aliquid melius beata virgine vel Christi humanitate et utrum modo possit quicquid unquam potuit
Quaestio 1 Utrum Deus velit alia a se
Quaestio 2 Utrum Deus immediatius agat per intellectum per quam per voluntatem vel econverso
Quaestio 3 Utrum voluntas Dei congrue distinguatur in voluntatem signi et in voluntatem beneplaciti
Quaestio 1 Utrum voluntas Dei semper efficaciter impleatur
Quaestio 2 Utrum Deus velit mala fieri
Quaestio 1 Utrum aliquid possit fieri praeter voluntatem divinam
Quaestio 2 Utrum illud quod fit praeter voluntatem divinam vel contra eam obsequatur voluntati divinae
Quaestio 3 Utrum Deus possit praecipere quod fieri non vult
Quaestio 4 Utrum Deus possit praecipere malum fieri
Quaestio 1 Utrum voluntas nostra possit conformari voluntati divinae
Quaestio 2 Utrum omnes teneantur conformare voluntatem suam voluntati divinae quantum ad volitum

About

Is Part Of Sentences commentary (redaction c)