Liber 2

Cap. I Quid sit exemplar
Cap. II Utrum Filius Dei sit mundus archetipus
Cap. III Qualiter res fluant ab exemplari
Cap 1 Utrum angelus habuerit caritatem in primo statu
Cap 2 Utrum angelus naturali dilectione frueretur se
Cap 3 Utrum illa dilectione de via faceret finem
Cap 4 Utrum angelus in primo statu diligebat Deum
Cap 5 De naturali dilectione qua angelus in primo
Cap 1 Utrum angelus potuit scire suum casum
Cap 2 De primo peccato Luciferi, utrum fuerit peccatum omissionis vel superbiae
Cap 3 De causa prima peccati
Cap 4 Quare Lucifer non perseveraverit in bono statu
Cap 5 Quod fuit peccatum illorum qui fuerunt cum eo
Cap 6 Quare peccatum angeli fuerit irremedicabile
Cap 7 Utrum omnis actio diaboli est peccatum
Cap 1 De ordinibus et distinctionibus et nominibus angelorum
Cap 1 Utrum angelus qui deputatus est ad custodiam hominis semper custodiat hominem cum effectu
Cap 2 Utrum angelus malus datus est homini a Deo ad exercitium
Cap 3 Utrum angelus bonus frustretur a desiderio suo
Cap 4 Utrum Christus habuit angelum ad custodiam sui
Cap 5 Utrum diabolus intret in cor hominis et utrum sit immissor malarum cogitationum
Cap 6 Utrum angelus datus homini ad custodiam ipsius aliquando ipsum deserat propter peccatum
Cap 7 Utrum angelus malus aliquando relinquat hominem ad cuius excercitium est deputatus
Cap 8 Quaeritur de illo verbo Iob: Qui facit concordiam in sublimibus sui
Cap 9 De merito angeli boni
Cap 10 Utrum bonos angelus teneatur velle quicquid scit Deum velle
Cap I Utrum angeli melius cognoscant res in Verbo sive in speculo aeternitatis quam in proprio genere
Cap II Quaeritur quid sit dictum angeli vident in speculo
Cap III Utrum aliquis angelus adeo habet limpidum visum
Cap IV De visione angelorum
Cap V Quaeritur de hoc quod dicit Apostolus quod multiformis est sapientia Dei
Cap VI Utrum cognitio angelorum in verbo sit necessaria
Cap 1 Quid sit prophetia
Cap 2 De speciebus prophetiae
Cap 3 Utrum prophetia evacuabitur
Cap 4 De officio prophetarum
Cap 1 De primo creatis et eorum principiis
Cap 2 De sex operibus sex dierum per ordinem
Cap 1 Quomodo factus est ad imaginem et similitudinem Dei
Cap 2 Quaeritur de primo statu Adae
Cap 3 De praecepto disciplinae
Cap 1 Cum liberum arbitrium se habeat ad bonum et ad malum, quare potius dicatur bonum quam malum
Cap 2 De essentia et diffinitione liberi arbitrii
Cap 3 De motu liberi arbitrii
Cap 4 De libertate liberi arbitrii
Cap 5 De potestate liberi arbitrii
Cap 6 Utrum superior pars rationis possit peccare
Cap 1 An sit malum
Cap 2 Quid sit malum
Cap 3 Unde malum sit
Cap 1 De peccato veniali utrum corrumpat vel non
Cap 2 De quantitate peccati
Cap 3 De divisione trimembri
Cap 4 De septimembri divisione quae est in capitalia vicia quorum omnium superbia dicitur regina
Cap 5 De inani gloria
Cap 6 De filiabus inanis gloriae
Cap 7 De invidia
Cap 8 De ira
Cap 9 De accidia
Cap 1 Utrum liberum arbitrium per se possit se movere ad opera de genere bonorum
Cap 2 De potentia credendi, utrum ipsa sit naturalis et idem quod liberum arbitrium
Cap 3 De operibus malis, utrum sint ex solo arbitrio ita quod non a Deo
Cap 4 De effectu peccati
Cap 1 Utrum peccatum originale sit aliquid
Cap 2 Quid sit peccatum originale, et quomodo deletur in baptismo
Cap 3 Utrum peccatum original sit maius alio
Cap 4 Qua iustitia anima quae non peccavit contrahat originale peccatum
Cap 5 Utrum peccatum originale ante baptismum sit mortale
Cap 6 Utrum plura originalia sint in homine
Cap 1 Utrum primi motus sint peccatum
Cap 2 De primis motibus
Cap 3 De peccato veniali
Cap 1 Utrum ignorantia sit peccatum
Cap 2 Utrum ignorantia legis divinae sit peccatum sacerdotibus
Cap 3 Utrum teneamur scire de quolibet mortali utrum sit mortale
Cap 4 De diversitatibus ignorantiae
Cap 1 Utrum omissio sit peccatum actuale vel non
Cap 2 Utrum aliquis teneatur ad impossibile
Cap 3 Utrum dormiens possit omittere
Cap 4 Quicquid tenemur facere, teneamur facere ex caritate
Cap 5 De negligentia
Cap 1 De diffinitione peccati actualis
Cap 2 Utrum omne peccatum sit voluntarium
Cap 3 De fine actionis
Cap 4 Utrum opus commensuretur secundum intentionem
Cap 5 Utrum eventus sequens aggravet peccatum
Cap 6 Utrum intentio et opus sint idem peccatum
Cap 7 Utrum meritum vel demeritum possint esse in intellectu sicut in voluntate
Cap 8 De contemptu
Cap 1 De circumstantia peccati, quid sit
Cap 2 Utrum peccatum mensuretur per circumstantias
Cap 3 Utrum magis peccet fidelis quam infidelis in eodem genere peccati
Cap 4 Utrum theologus aliquis existens in mortali magis peccat quam vetula quae cadit a caritate aliis circumstantiis paribus
Cap 5 De circumstantia temporis
Cap 6 Utrum iste qui furatur unum nummum minus peccet quam ille qui centum furatur, aliis circumstantiis paribus
Cap 7 Utrum ille qui habuit diutius caritatem magis peccaret si caderet a caritate quam alter, aliis circumstantiis paribus
Cap 1 Utrum gravius sit aperte peccare quam occulte
Cap 2 Utrum hypocrisis sit speciale peccatum
Cap 3 Utrum velle videri bonus sit malum in se
Cap 4 Quare Dominus frequentius reprehendit hypocritas potius quam alios peccatores
Cap 5 Quomodo intelligitur haec: "A fructibus eorum cognoscere eos"
Cap 6 Utrum aliquis possit simulare se esse malum
Cap 7 Utrum aliquis possit simulare se esse hypocritam
Cap 8 Utrum aliquis potest appetere sine peccato quod videatur bonus, ut dentur temporalia ad sustentationem tantum
Tractatus 21 De pravis iudiciis
Cap 1 Utrum ira per zelum sit virtus
Cap 2 In qua vi sit ira per zelum
Cap 3 De ira per vicium
Cap 1 Utrum propter honores et divitias sit aliquis magis honorandus sine acceptione personarum
Cap 2 Utrum dare praebendam consanguineo sit acceptio personarum
Cap 3 Utrum propter nobilitatem unus sit alteri praeferendus
Cap 4 Utrum minus dignus possit praeferri magis digno
Cap 1 Quid sit peccatum in Spiritum Sanctum
Cap 2 Cur peccatum in Spiritum Sanctum dicitur irremissibile
Cap 3 De finali impoenitentia
Cap 1 Utrum et qualiter peccatum sit poena peccati
Cap 2 Quomodo Deus puniat peccatum per peccatum
Cap 3 Utrum peccatum sit poena simpliciter et proprie
Cap 4 Utrum quia Deus permittit hominem peccare, ideo peccet vel e converso

About

Is Part Of Summa aurea