Liber 3

Tractatus 1 De incarnatione
Tractatus 4 De dignitate secundum quam Christus est caput Ecclesiae
Tractatus 6 De duplici voluntate Christi
Tractatus 7 De merito Christi
Tractatus 8 De effectu meriti Christi, scilicet, de redemptione generis humani
Tractatus 9 De statu Christi in triduo
Tractatus 10 Quaestione praeambulae ad virtutes
Tractatus 11 De virtutibus
Tractatus 12 De virtutibus theologicis. De fide
Tractatus 13 De spe
Tractatus 14 De essentia caritatis
Tractatus 15 De ordine caritatis
Tractatus 16 De effectu caritatis
Tractatus 17 De eligentia motuum
Tractatus 18 De iure naturali
Tractatus 19 De virtutibus politicis
Tractatus 20 De prudentia
Tractatus 21 De temperantia
Tractatus 22 De ieiunio
Tractatus 23 De continentia
Tractatus 24 De elemosina
Tractatus 25 De obedientia
Tractatus 26 De latria
Tractatus 27 De oratione
Tractatus 28 De iustitia in generali
Tractatus 29 De fortitudine
Tractatus 30 De donis Sancti in generali
Tractatus 31 De singulis donis. De dono timoris
Tractatus 33 De dono scientiae
Tractatus 34 De donis per quae regitur contemplativa, scilicet, de intellectu et sapientia.
Tractatus 35 De beatitudinibus
Tractatus 36 De frui
Tractatus 37 De raptu in Deum
Tractatus 38 De ordine virtutum
Tractatus 39 De merito virtutum
Tractatus 40 De connexione virtutum
Tractatus 41 De aequalitate virtutum
Tractatus 42 De transitu virtutum
Tractatus 43 De comparatione virtutis ad vitium
Tractatus 44 De quaestionibus moralibus. De distinctione praeceptorum
Tractatus 45 De mendacio
Tractatus 46 De iuramento et periurio
Tractatus 47 De tertio mandato quod tale est: Memento ut diem sabbati sanctifices
Tractatus 48 De usura
Tractatus 49 De simonia
Tractatus 50 De voto
Tractatus 51 De decimis
Tractatus 52 De utili quod pertinet ad honorem proximi. De vitatione scandali
Tractatus 53 De correptione fraterna
Tractatus 54 De perplexitate
Tractatus 55 De iudicio
Cap 1 Quare potius fuit Filius incarnatus quam vel Spiritus sanctus
Cap 2 De opinionibus circa Incarnationem Filii Dei
Cap 3 De prima opinione
Tractatus 2 De praedestinatione Filii Dei
Tractatus 3 Utrum Christus decimatus fuit in lumbis Abrahae
Cap 1 Utrum Ecclesia ceperit ab Abel
Cap 2 Quomodo et secundum quam naturam Christus dicatur caput Ecclesiae
Cap 3 Quomodo Abel fuit membrum Christi
Cap 4 Quomodo Christus methaphorice dicitur caput Ecclesiae potius quam cor
Cap 5 Duobus modis intelligitur corpus Christi
Cap 6 Quomodo sumus membra de membro
Cap 7 De deliciis Dei cum filiis hominum
Cap 8 De unitate corporis
Tractatus 5 De scientia Christi
Cap 1 De voluntate sensualitatis utrum fuerit contraria voluntati rationis
Cap 2 Quomdo Iesus cepit pavere
Cap 3 De petitione Christi
Cap 1 Quomodo omne meritum in voluntate consistit
Cap 2 Quomodo intelligendum sit: Christus est mortuus propter peccata nostra et resurrexit propter nostram iustificationem
Cap 3 Quare Abraham non intravit paradisum, cum meruerit paradisum et ita apertionem ianuae
Cap 4 Utrum Christus fuerit beatior post resurrectionem quam ante
Cap 5 Utrum Christus post resurrectionem habuit maiorem coronam quam ante
Cap 1 Utrum alio modo potest redimi genus humanum quam per mortem Filii Dei
Cap 2 Probatur quod non potuit aliter redimi genus humnanum nisi per mortem Filii Dei
Cap 3 Quomodo Deus redemit nos per iustitiam, non per potentiam
Cap 1 Utrum Christus fuerit homo in triduo
Cap 2 Quomodo intelligendum sit quod Christus fuerit totus in sepulcro, sed non totum
Cap 3 Utrum propositio sit concedenda: "In triduo Iesus est"
Cap 4 De intelligentia huius propositionis: "In triduo Filius Dei est redemptor vel mediator vel ostium"
Cap 1 De iustificatione impii
Cap 2 Utrum aliquis possit mereri nisi primam gratiam
Cap 3 Ad quid valeant opera facta extra caritatem
Cap 4 De natura boni
Cap 1 De diffinitione virtutis
Cap 2 De speciebus virtutum, scilicet, utrum sint una virtus
Cap 3 Qualiter sitae sint virtutes in viribus
Cap 1 Quid sit fides sive de diffinitione fidei
Cap 2 Utrum fides sit virtus
Cap 3 Utrum fides sit unica virtutis species an sit genus continens sub se multas species virtutum
Cap 4 Utrum idem sit scitum et creditum
Cap 5 De fide implicita et explicita
Cap 6 De fide distincta et indistincta
Cap 7 De articulis fidei
Cap 8 De cognitione Dei quam habebant Iudaei, gentiles, haeretici et etiam discipuli adhuc infirmi
Cap 1 Quid sit spes
Cap 2 In quo differat spes a fide et a caritate
Cap 3 De differentia spei et timoris
Cap 4 Utrum spes sit mercenaria
Cap 5 Utrum sancti habeant spem in patria
Cap 1 De diffinitione caritatis
Cap 2 Utrum virtus quae est caritatis sit species specialissima
Cap 3 Utrum eodem motu numero diligatur Deus et proximus
Cap 4 Utrum possibile sit quod aeque diligatur proximus et Deus
Cap 5 Utrum dilectio Dei prior sit quam dilectio proximi an e converso
Cap 6 Utrum caritas informet omnes virtutes
Cap 7 Quomodo sit intelligendum: diligere Dominum Deum tuum
Cap 1 Quid sit ordo caritatis
Cap 2 Quis ordo servandus sit in dilectione proximi
Cap 3 Utrum magis diligendi sunt parentes quam filii
Cap 4 Utrum magis diligendus sit proximus quam corpus proprium
Cap 5 Utrum ex caritate magis diligendi sint amici quam inimici
Cap 6 De ordine caritatis in via et in patria
Cap 1 De primo effectu caritatis
Cap 2 Utrum ex quantulacumque caritate potest resisti quantecumque temptationi
Cap 3 De secundo effectu caritatis, scilicet, de resurrectione qua aliquis resurgit a peccato per caritatem
Cap 4 De quantitate caritatis et quantitate motus eius
Cap 5 Utrum aliquis teneatur ad opera perfecte caritatis
Cap 6 Utrum perfectus magis diligat proximum quam imperfectus Deum
Cap 7 De hiis quae perficiunt caritatem, scilicet, de commisso et dimisso
Cap 8 Quaeritur de effectu caritatis post mortem
Cap 1 In qua vi animae situm sit desiderium quo desiderabat Apostolus dissolvi et esse cum Christo
Cap 2 Utrum Apostolus teneretur velle permanere in carne propter fratres
Cap 3 De contrarietate Augustini et Ambrosii
Cap 4 De eligentia illorum duorum, utrum fuit magis eligendum Apostolo
Cap 5 Utrum Apostolus voluit coniunctim vel divisim dissolvi et esse cum Christo
Cap 6 Utrum quilibet sciens se esse praedestinatum debet velle quantamlibet penam sibi infligi
Cap 1 Utrum omnia communia fuit praeceptum iuris naturalis
Cap 2 Utrum qui primo appropriavit aliquid peccaverit mortaliter
Cap 3 De differentia inter praecepta legis divinae et naturae
Cap 4 Quomodo ius naturale scriptum sit in corde
Cap 5 Utrum possit fieri dispensatio iuris naturalis
Cap 1 Quae sit unaquaeque virtus politica
Cap 2 De differentia virtutum politicarum
Cap 1 Utrum prudentia sit idem quod scientia
Cap 2 Utrum prudentia sit species specialissima
Cap 3 Utrum prudentia sit prima cardinalium virtutum
Cap 1 Quid destruit sobrietatem
Cap 2 Utrum primus motus ad gulam sit peccatus mortale
Cap 3 Quare omnis luxuria est peccatum mortale et non omnis ebrietas
Cap 4 Utrum inebrians alium peccet mortaliter
Cap 5 Utrum superfluitas et praeciositas vestium sit peccatum mortale
Cap 1 De institutione ieiunii
Cap 2 Utrum ieiunare sit mortus meritorius, cuius virtutis
Cap 3 De utilitate ieiunii
Cap 4 De temporibus ieiuniorum
Cap 5 Utrum electuaria solvant ieiunium
Cap 1 De continenti coniugali
Cap 2 De virginitate
Cap 1 Quid sit elemosina et quae utilitas eius
Cap 2 In quo articulo omittit aliquis, si non dat elemosinam
Cap 3 De electu personarum quibus danda est elemosina
Cap 4 De quantiate elemosinae, scilicet, quantum dandum sit
Cap 5 De quibus habeat fieri elemosina
Cap 1 De essentia obedientiae
Cap 2 Qualis virtus sit obedientia
Cap 3 An obedientia habeat aliquid de suo, et an sit species specialissima
Cap 4 In quibus obediendum sit praelatis, in quibus non
Cap 5 In quibus tenemur obedire Deo
Cap 1 Quid sit latria
Cap 2 Utrum idem sit latria et dulia
Cap 3 Utrum idolatira sit latria
Cap 4 De honore qui est exhibendus excellentibus creaturis
Cap 5 Utrum aliquis per ignorantiam sine peccato potest exhibere latriam creaturae
Cap 6 Utrum si aliquis credat alicui haeretico praedicanti
Cap 7 Sint hic duo, quorum unus adorat idolum, quod credit esse Deum etc
Cap 1 Utrum oratio sit virtus
Cap 2 Utrum oratio sit species satisfactionis
Cap 3 De efficacitate orationis
Cap 4 De oratione Pauli qua petiit stimulum removeri a se
Cap 5 Utrum temporalia sint petenda simpliciter
Cap 6 De oratione qua oramus sanctos
Cap 1 Utrum iustitia sit generalis virtus ad omnes virtutes
Cap 2 De iustitia secundum quod large vel stricte
Cap 1 De patientia
Cap 2 Utrum sancti meruerunt passiones uas
Cap 3 De perseverantia
Cap 1 ???
Cap 2 De numero donorum
Cap 3 De differentia donorum ad virtutes cardinales
Cap 4 Qualiter differunt a virtutibus theologicis, scilicet, fide, spe, caritate
Cap 1 De speciebus timoris
Cap 2 De usu servili timoris
Cap 3 Utrum timor servilis sit bonus
Cap 4 De annexis timoris servili
Cap 5 De secundis effectibus timoris servili
Cap 6 De timore initiali
Cap 7 De timore filiali
Tractatus 32 De dono pietatis
Cap 1 De contrarietate scientiae doni ad prudentiam carnis
Cap 2 De contrarietate scientiae doni ad sapientiam mundi
Cap 3 Quae sit differentia inter donum scientiae et donum consilii
Cap 1 Quid sit intellectus et quid sit sapientia
Cap 2 Utrum intellectus sit virtus
Cap 3 Utrum sint aliae virtutes contmeplativae quam sapientia et intellectus
Cap 4 De comparatione vitae contemplativae ad activam
Cap 5 Utrum virtus contemplativa habeat contrarium
Cap 1 De paupertate
Cap 2 De adaptatione donorum spiritus sancti et petitionum quae sunt in oratione dominica
Cap 1 Quae sit differentia inter frui et uti
Cap 2 Utrum fruendum sit virtutibus
Cap 3 Utrum fruendum sit personis, in quantum sunt personae
Cap. 1 Quomodo rapitur anima ad contemplandam Deum
Cap. 2 Utrum visio quam habuit in raptu fuit
Cap. 3 Utrum Apostolus raptu suo vidit Deum per medium vel sine medio
Cap 4 De raptione Apostoli usque ad tertium caelum
Cap 5 Quomodo Apostolus vidit archana Dei
Cap 1 Utrum una virtus sit naturaliter prior omnibus
Cap 2 Utrum fides vera sive formata sit prior naturaliter quam caritas
Cap 3 Utrum verum sit spem esse mediam inter fidem et caritatem
Cap 4 Utrum fides, spes, caritas sint primae omnium virtutum
Cap 1 In qua virtute sit prima vis merendi
Cap 2 Utrum aliquis ex condigno meretur vitam aeternam
Cap 3 Utrum ex condigno mereamur augmentum gratiae
Cap 4 De merito remissionis poenae
Cap 5 Utrum multitudo bonorum valet ad meritum
Cap 1 Utrum qui habet unam virtutem theologicam, habent omnes
Cap 2 Utrum verum sit in politicis quod qui habet unam, habet omnes
Cap 3 Utrum idem sit contrarium virtuti politicae et virtuti theologicae
Cap 1 Utrum omnes virtutes sint pares in eodem
Cap 2 De prerogativa virtutum
Cap 3 In qua sapientia et intellectus praeemineant caeteris donis
Cap 1 De transitu natura ad gratiam
Cap 2 De transitu naturae in gloriam
Cap 1 Utrum omnis virtus sit magis bona, quam aliquod malum sit malum
Cap 2 De haereticis qui ad subeundum poenam pro fide fallaciosa magis sunt proni, quam fideles pro fide vera
Cap 3 De contrarietate boni et mali
Cap 4 Utrum proportio virtutis ad vitium debeat admitti
Cap 1 De numero praeceptorum
Cap 2 De tribus primis praeceptis, quo modo adaptantur tribus Personis
Cap 3 De distinctione septem praeceptorum quae pertinent ad dilectionem proximi et scripta erant in secunda tabula
Cap 4 Super illud Apostoli: Littera occidit, spiritus autem vivificat
Cap 5 Quomodo adaptantur decem praecepta decalogi ad decem plagas Aegypti
Cap 5 De quatuor virtutibus cardinalibus et de septem donis Spiritus Sancti
Cap 1 Quid sit mendacium
Cap 2 Utrum omne mendacium sit mortale peccatum
Cap 3 De generibus mendaciorum
Cap 4 De quibusdam actionibus in quibus videtur antiquos patres mentitos fuisse
Cap 1 Utrum iurare in se sit malum
Cap 2 De forma iuramenti
Cap 3 Quod tria debent sequi ad iuramentum
Cap 4 Utrum omne periurium sit peccatum
Cap 5 De causis iuramenti
Cap 6 De coactis periuriis et iuramentis
Cap 1 Utrum omnes velint esse beati
Cap 2 Utrum aliquis sit beatus in praesent
Cap 3 Quomodo intelligendum sit quod mali quaerunt beatitudinem
Cap 4 Utrum diabolus appetat beatitudinem
Cap 1
Cap 2 Utrum ille qui accipit ad usuram peccet
Cap 3 In quibus contractibus sit usura
Cap 4 De restitutionibus usurarum
Cap 1 Quid sit symonia
Cap 2 De spiritualibus casibus in quibus habet esse symonia
Cap 3 De symonia quae subiacet iudicio Ecclesiae
Cap 1 Quid sit votum
Cap 2 De voto, qualiter obligat et utrum recipiat dispensationem
Cap 3 De specie voti
Cap 4
Cap 5 De voto Iepte
Cap 1 Quid sit decima et quot sint species decimae
Cap 2 Utrum praeceptum de decimis fuit morale an cerimoniale
Cap 3 De quibus habeat dari decima
Cap 4 Quae personae debeant habere decimas
Cap 5 Qualiter debeant sacerdotes praedicare solutionem decimarum
Cap 6 De redeptione decimarum
Cap 1 Quod sit scandalum et utrum omne candalum sit mortale peccatum
Cap 2 Utrum scandalum sit una species peccati per se
Cap 3 De verbo Apostoli: Omnia mihi licent, sed non omnia expediunt
Cap 4 Quid sit omittendum propter scandalum
Cap 5 Quid faciendum est propter scandalum vitandum
Cap 6 De casu illo, in quo e diverso diversa concurrrunt scandala
Cap 1 Utrum praeceptum evangelicum pertinet ad omnes
Cap 2 De ordine corrigendi et quomodo procedendum sit secundum illum ordinem
Cap 3 Utrum idem ordo conservandus sit in notoriis et privatis
Cap 1 Quid sit perplexistas
Cap 2 De perplexitate spiritualium
Cap 3 De illis quae emergunt in actionibus corporalibus
Cap 1 De iudiciis quae pertinent ad effusionem sanguinis
Cap 2 De sacerdotibus qui benedicunt aquam et ferrum candens
Cap 3 Utrum praepositus peccet si mandato regis interficiat quem scit innocentem

About

Is Part Of Summa aurea