Hugolino of Orvieto Commentary

Table of Questions

Principium I, Collatio Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Principium 1, Quaestio 1 Utrum per se vita deus sit rationali spiritui perfecte ipsam habenti infinitum bonum? Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Prologus, Quaestio 1 Utrum omne theologicum verum sit perfectius cognoscibile quolibet vero per aliam scientiam scibili? Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Prologus, Quaestio 2 Utrum omne theologicum verum solo assensu fidei teneatur, credatur vel cognoscatur perfectiori notitia, quam sit fides? Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Prologus, Quaestio 3 Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Prologus, Quaestio 4 Numquid libertas habeat coefficientiam liberam respectu credere? Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Prologus, Quaestio 5 Utrum sicut sola theologia speculativa ostendit viatori per se bonum, ita sola theologia practica sit sibi necessaria ad idem bonum finaliter consequendum? Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 1, Quaestio 1 Utrum quaelibet fruitio sit quolibet usu essentialiter perfectior? Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 1, Quaestio 2 Utrum fruitio sit operatio solius voluntatis creatae? Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 1, Quaestio 3 Utrum omni et sola perfectione infinite et per se amabili sit fruendum? Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 1, Quaestio 4 Utrum omni alio a deo sit propter deum aeque utendum? Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 1, Quaestio 5 Utrum viso summo bono visione finita voluntas necessaria fruatur? Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 1, Quaestio 6 Utrum visio divinae essentiae sit dilectione personarum eligibilior ac perfectior vel potius econtra? Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 3, Quaestio 1 Utrum deum esse sit per se notum vel evidenter notum? Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 3, Quaestio 2 Utrum ex infinitate ac necessitate primi, id est dei, sequatur, quod esse plures deos contradictionem includit? Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 3, Quaestio 3 Utrum aequalitas perfectionis essentialis inter creaturas attendatur penes latitudines essentiarum in sua specie? Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 3, Quaestio 4 Utrum in anima rationali partes imaginis creatae sint aequales? Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 4-7, Quaestio 1 Utrum deus sit ab aliquo producibilis? Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 4-7, Quaestio 2 Utrum in Filio sit potentia generandi, id est producendi notitiam infinitam seu verbum? Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 8, Quaestio 1 Utrum solus deus sit summe simplex? Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 9, Quaestio 1 Utrum generatio Filii dei mensuretur instanti aeternitatis? Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 10-13, Quaestio 1 Utrum Pater et Filius uniformiter producant Spiritum Sanctum? Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 14-18, Quaestio 1 Utrum caritas infusa possit augeri per actus? Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 14-18, Quaestio 2 Utrum sit possibile aliquem diligentem deum meritorie perdere caritatem infusam? Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 19-30, Quaestio 1 Utrum inter personas divinas sit dare summam perfectionis aequalitatem? Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 19-30, Quaestio 2 Utrum personae divinae se ipsis vel proprietatibus distinguantur? Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 31-34, Quaestio 1 An maiorem unitatem denotet in divinis esse unus quam esse unum? Vel: An maior gradus unitatis et indistinctionis denotetur per ly, unus quam per ly, unum vel econtra? Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 35, Quaestio 1 Utrum divina essentia sit cognoscibilium omnium notitia perfectissima? Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 39, Quaestio 1 Utrum deus possit plura scire quam sciat? Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 40, Quaestio 1 Utrum aliquod futurum sit evidenter a deo praescitum esse futurum? Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 40, Quaestio 2 Utrum dei praescientia infallibilis sit cum cuiuslibet contingentia composibilis? Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 40, Quaestio 3 Utrum sit possibile alicui facere de quolibet futuro ipsum non fore? Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 40, Quaestio 4 Utrum deus de potentia absoluta possit revelare vel dicere falsum assertorie, id est intendendo per totum dictum suum seu per totum aliquod integrum significatum revelatum significare et asserere falsum significatum? Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 40, Quaestio 5 Utrum creatura possit certificari sufficienter de aliqua revelatione de futuro contingenter, quod est revelatio? Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 40, Quaestio 6 Utrum electorum numerus possit augeri? Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 41, Quaestio 1 Utrum praedestinationis electi causa et reprobationis praesciti causa sint eorum aliqualiter fore ita, quod ideo deus praedestinat A, non quia opera ipsius A causant circa deum, sed quia praecognoscit ipsum iuste operaturum finaliter, et ideo reprobat B, quia novit ipsum cum obice gratiae decessurum? Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 41, Quaestio 2 Utrum quilibet reprobatus ex hoc praecise, quia a deo reprobatus, sit ad certum gradum miseriae perpetuae repellendus? Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 42, Quaestio 1 Utrum dei omnipotentia omne possibile fieri possit facere? Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 43-46, Quaestio 1 Utrum deus possit facere infinitum in actu? Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 47, Quaestio 1 Utrum voluntas dei semper impleatur? Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 48, Quaestio 1 Utrum quilibet viator utens libero arbitrio teneatur voluntatem suam divinae in volito conformare, id est volitiones liberas et deliberatas elicere conformiter voluntati divinae universaliter in omni volito, quod est sibi notum esse a deo volitum, conformare, id est non difformiter velle? Not Started No Review View on GitHub
Principium 2 Not Started No Review View on GitHub
Liber II, Quaestio 1 Utrum dei velle omnem bonum effectum uniformi efficientia producat? Not Started No Review View on GitHub
Liber II, Distinctio 1, Quaestio 1 Utrum deus sola voluntate sit libere et uniformiter omnium, quae fiunt, prima causa efficiens? Not Started No Review View on GitHub
Liber II, Distinctio 1, Quaestio 2 Utrum omne ens positivum praesens sit a prima principia effective? Not Started No Review View on GitHub
Liber II, Distinctio 1, Quaestio 3 Utrum voluntas dei sit respectu omnium, quae fiunt, necessitas antecedens? Not Started No Review View on GitHub
Liber II, Distinctio 1, Quaestio 4 Utrum deus potuit aliquam rem creare ab aeterno? Not Started No Review View on GitHub
Liber II, Distinctio 2, Quaestio 1 Utrum deus produxerit angelum actione indivisibili? Not Started No Review View on GitHub
Liber II, Distinctio 3, Quaestio 1 Utrum omnis angelus fuerit creatus in gratia? Not Started No Review View on GitHub
Liber II, Distinctio 4, Quaestio 1 Utrum angeli potuerint suum casum praescire in prima instanti sui esse? Not Started No Review View on GitHub
Liber II, Distinctio 5, Quaestio 1 Utrum peccatum primi angeli fuerit odium dei? Vel sic: Utrum malus angelus odiendo deum sic libere et tantum demeruerit, sicut et quantum bonus diligendo meruit? Not Started No Review View on GitHub
Liber II, Distinctio 6, Quaestio 1 Utrum angelus possit se mutare localiter in non tempore? Not Started No Review View on GitHub
Liber II, Distinctio 7, Quaestio 1 Utrum daemones sic sint obstinati in malo, ut non possint habere aliquod bonum velle? Vel sic: Utrum angelus obduratus possit elicere aliquod iustum velle? Not Started No Review View on GitHub
Liber II, Distinctio 8-11, Quaestio 1 Utrum angeli proficiant in merito? Not Started No Review View on GitHub
Liber II, Distinctio 16-17, Quaestio 1 Utrum animam intellectivam esse formam hominis sola fide teneatur? Not Started No Review View on GitHub
Liber II, Distinctio 16-17, Quaestio 2 Utrum aliqua creata volitio sit cognitio voliti extra? Not Started No Review View on GitHub
Liber II, Distinctio 21-23, Quaestio 1 Utrum primum peccatum Adae fuerit mortale? Not Started No Review View on GitHub
Liber II, Distinctio 24, Quaestio 1 Utrum primus homo per arbitrium liberum, quod acceperat, sufficiebat vitare peccatum? Not Started No Review View on GitHub
Liber II, Distinctio 24, Quaestio 2 Utrum omne agere deliberate contra rectam rationem vel scienter, quod est contra rectam rationem, vel post consilium de faciendo vel non faciendo, id est vel ut vult hoc ipsum, quod est contra rectam rationem, sit culpa mortalis? Not Started No Review View on GitHub
Liber II, Distinctio 24, Quaestio 3 Utrum ignorantia sit peccatum? Not Started No Review View on GitHub
Liber II, Distinctio 24, Quaestio 4 Utrum pura omissio sit peccatum? Not Started No Review View on GitHub
Liber II, Distinctio 25, Quaestio 1 Utrum cuiuslibet volitionis hominis viatoris deus sit seu divina voluntas sit necessitas antecedens ita, quod libertas ad contradictionem non sit in aliquo viatore nisi in respectu ad alias causas, non autem in respectu ad primam causam simpliciter? Not Started No Review View on GitHub
Liber II, Distinctio 25, Quaestio 2 Utrum voluntas creata sit causa productiva immediata suorum actuum liberorum? Not Started No Review View on GitHub
Liber II, Distinctio 25, Quaestio 3 Utrum homo vel creatura rationalis in via per liberum arbitrium sufficiat tam bene operari quam male operari sufficit per illud idem? Not Started No Review View on GitHub
Liber II, Distinctio 26, Quaestio 1 Utrum viator possit dilectione finita ex puris naturalibus frui deo? Not Started No Review View on GitHub
Liber II, Distinctio 27, Quaestio 1 Utrum cuiuslibet actus meritorii deus et voluntas et gratia sint uniformiter causae effectivae? Not Started No Review View on GitHub
Liber II, Distinctio 27, Quaestio 2 Utrum omnis actus meritorius A voluntatis et omnis actus demeritorius eiusdem sit in potestate eius quoad totam latitudinem meriti vel demeriti? Not Started No Review View on GitHub
Liber II, Distinctio 27, Quaestio 3 Utrum maior gratia et maior conatus voluntatis efficiant proportionaliter actum magis meritorium? Not Started No Review View on GitHub
Liber II, Distinctio 30-33, Quaestio 1 Utrum originale peccatum aliqua actuali culpa sit gravius? Not Started No Review View on GitHub
Liber II, Distinctio 30-33, Quaestio 2 Utrum originale peccatum sit formaliter privatio iustitiae originalis? Not Started No Review View on GitHub
Liber II, Distinctio 30-33, Quaestio 3 Utrum originale peccatum sit ad aeternam mortem imputabile voluntati? Not Started No Review View on GitHub
Liber II, Distinctio 35, Quaestio 1 Utrum omne malum culpae sit pura privatio? Not Started No Review View on GitHub
Liber II, Distinctio 37, Quaestio 1 Utrum actualis peccati per se deus est auctor? Not Started No Review View on GitHub
Liber II, Distinctio 38, Quaestio 1 Utrum quaelibet culpa mortalis sit in se infinita malitia? Not Started No Review View on GitHub
Liber II, Distinctio 42-44, Quaestio 1 Utrum operari exterius reddat culpam voluntariam graviorem? Not Started No Review View on GitHub
Liber II, Distinctio 42-44, Quaestio 2 Utrum quodlibet divinum beneficium aggravet voluntatis demeritum vel peccatum? Not Started No Review View on GitHub
Principium 3 Not Started No Review View on GitHub
Liber III, Quaestio 1 Utrum ex merito Christi infinito recepturi erant electi dona praeveniente gratia meliora? Not Started No Review View on GitHub
Liber III, Distinctio 1, Quaestio 1 Utrum idem Filius sit dei Filius et Virginis Filius? Not Started No Review View on GitHub
Liber III, Distinctio 18, Quaestio 1 Utrum Christus, secundum quod viator, meruit de condigno electis vitam aeternam? Not Started No Review View on GitHub
Liber III, Distinctio 18, Quaestio 2 Utrum aliqua persona creata suffecerit satisfacere pro culpa mortali? Not Started No Review View on GitHub
Liber III, Distinctio 27, Quaestio 1 Utrum praeceptum de dilectione dei possit implere viator carens caritate? Not Started No Review View on GitHub
Liber III, Distinctio 34, Quaestio 1 Utrum diligere inimicum timore poenae aeternae sit meritorium? Not Started No Review View on GitHub
Liber III, Distinctio 37, Quaestio 1 Utrum omne vel aliquod divina lege prohibitum possit in casu ab homine licite fieri? Not Started No Review View on GitHub
Principium 4 Not Started No Review View on GitHub
Liber IV, Quaestio 1 Utrum omnis meritoria sacramentorum susceptio sit electionis aeternae immediatus effectus? Not Started No Review View on GitHub
Liber IV, Distinctio 1, Quaestio 1 Utrum sacramenta novae legis efficiant ad suscipientis salutem? Not Started No Review View on GitHub
Liber IV, Distinctio 2-7, Quaestio 1 Utrum cuilibet rite suscipienti baptismum eius effectus aequaliter conferatur? Not Started No Review View on GitHub
Liber IV, Distinctio 2-7, Quaestio 2 Utrum gratia baptismalis coefficiens ad actum conformiter conatui voluntatis sit melior suo effectu? Not Started No Review View on GitHub
Liber IV, Distinctio 8-14, Quaestio 1 Utrum substantia panis vere convertatur in substantiam carnis seu transsubstantietur? Not Started No Review View on GitHub
Liber IV, Distinctio 8-14, Quaestio 2 Utrum corpus Christi sub speciebus, quae fuerunt panis et vini, realiter continetur? Not Started No Review View on GitHub
Liber IV, Distinctio 8-14, Quaestio 3 Utrum omne accidens panis, quod in ultimo instanti prolationis verborum erit sine subiecto, possit tunc ab eisdem causis corrumpi, a quibus potuit in subiecto? Not Started No Review View on GitHub
Liber IV, Distinctio 14-23, Quaestio 1 Utrum viatori mortaliter peccanti, scilicet post baptismum, sit poenitentia necessaria ad salutem? Not Started No Review View on GitHub
Liber IV, Distinctio 14-23, Quaestio 2 Utrum perdenti gratiam sit necessarium ad salutem confiteri proprio sacerdoti? Not Started No Review View on GitHub
Liber IV, Distinctio 14-23, Quaestio 3 Utrum poenitentialis satisfactio, quae in gratia agitur, sit aeque meritoria vitae aeternae, ac si non esset satisfactoria? Not Started No Review View on GitHub
Liber IV, Distinctio 14-23, Quaestio 4 Utrum quilibet poenitentiali merito resurgat ad aequalem gratiam gratiae, a qua cecidit? Not Started No Review View on GitHub
Liber IV, Distinctio 27-42, Quaestio 1 Utrum principale bonum matrimonii sit praecise tam bonum, quam mala foret privatio eius? Not Started No Review View on GitHub
Liber IV, Distinctio 27-42, Quaestio 2 Utrum viatori per privari gratia sit magis male, quam per habere gratiam foret sibi bene? Not Started No Review View on GitHub
Liber IV, Distinctio 27-42, Quaestio 3 Utrum quaelibet poena damni, quae est privatio gloriae, sit fugibilior quoad esse carentiae, quam quoad esse poenae vel potius econtra? Not Started No Review View on GitHub
Liber IV, Distinctio 27-42, Quaestio 4 Utrum aliquod miserum esse miseria, quae non est culpa, est praefugiendum homini, quam non esse? Not Started No Review View on GitHub
Liber IV, Distinctio 27-42, Quaestio 5 Utrum sola privatio boni sit per se malum poenae? Not Started No Review View on GitHub
Liber IV, Distinctio 27-42, Quaestio 6 Utrum bonum meriti sit melius, quam bonum habituale, quod est iustitia seu caritas infusa? Not Started No Review View on GitHub
Liber IV, Distinctio 27-42, Quaestio 7 Utrum viatoris actus gratifice elicitus sufficienter et praemiative tam in via quam extra possit a deo non acceptari et non remunerari? Not Started No Review View on GitHub
Liber IV, Distinctio 43-50, Quaestio 1 Utrum deus pro peccato puniat infinite citra condignum? Not Started No Review View on GitHub
Liber IV, Distinctio 43-50, Quaestio 2 Utrum deus praemiet pro merito infinite ultra condignum? Not Started No Review View on GitHub
Liber IV, Distinctio 43-50, Quaestio 3 Utrum deus sic, id est non minus improportionaliter, puniat pro culpa, sicut improportionaliter pro merito praemiat? Not Started No Review View on GitHub

About

Commentary on the Sentences by Hugolino of Orvieto
Is Part Of Sententia Work Group
Question Listed edited by Eckermann
Question Listed encoded by Kjerstin B. Burdiek