Gerard of Siena Commentary

Table of Questions

Liber I, Prologus, Quaestio 1 Utrum cognitio divinae veritatis acquisita in Theologia possit haberi per scientias a philosophis adinuentas. draft No Review View on GitHub
Liber I, Prologus, Quaestio 2 Utrum veritas Theologiae contineatur sub obiecto adaequato nostrae potentiae intellectivae. draft No Review View on GitHub
Liber I, Prologus, Quaestio 3 Utrum cognitio veritatis Theologicae tantam habeat certitudinem, quantam habent scientiae humanitus inventae. draft No Review View on GitHub
Liber I, Prologus, Quaestio 4 Utrum cognitio veritatis Theologicae compatiatur secum aenigma fidei, et evidentiam scientiae. Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Prologus, Quaestio 5 Utrum cognitio veritatis Theologiae sit finis in hac scientia, vel alium habeat finem. Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 1, Quaestio 1 Utrum fruitio sit essentialiter unus actus. Quid importetur per hoc nomen fruitio. Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 1, Quaestio 2 Utrum obiectum fruitionis ordinatae, et proprie dictae sit unum tantum. Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 1, Quaestio 3 Utrum obiectum fruitionis obiiciat se intellectui sub eadem ratione, qua obiicit se voluntati ad fruendum. Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 1, Quaestio 4 Utrum obiectum fruitionis possit movere voluntatem ad actum fruendi, non movendo intellectum ad actum videndi. Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 1, Quaestio 5 Utrum uti sit actus necessario distinctus ab ipso frui. Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 2, Quaestio 1 Utrum sit tantum unus Deus. Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 2, Quaestio 2 Utrum cum unitate divinae essentiae stet pluralitas perfectionum attributalium. Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 2, Quaestio 3 Utrum cum unitate essentiae stet pluralitas personarum. Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 3, Quaestio 1 Utrum Deus cognoscatur a nobis aliquo communi conceptu cum creaturis. Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 3, Quaestio 2 Utrum Deus sit primum cognitum ab intellectu nostro. Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 3, Quaestio 3 Utrum primum cognitum ab intellectu nostro sit aliquod universale. Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 3, Quaestio 4 Utrum Trinitas personarum repraesentetur in creatura, tam per vestigium, quam per imaginem. Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 4, Quaestio 1 Utrum in divinis sit generatio Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 5, Quaestio 1 Utrum divina essentia sit generans Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 5, Quaestio 2 Utrum divina essentia sit formalis terminus generationis Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 5, Quaestio 3 Utrum divina essentia sit subiectum generationis Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 5, Quaestio 4 Utrum filius generetur de substantia patris Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 6, Quaestio 1 Utrum pater generet filium naturali necessitate Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 6, Quaestio 2 Utrum pater generet filium voluntate Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 7, Quaestio 1 Utrum potentia generandi in Deo sit aliquid absolutum Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 8, Quaestio 1 Utrum in Deo sit aliqua realis compositio Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 8, Quaestio 2 Utrum in Deo sit aliqua compositio secundum rationem Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 8, Quaestio 3 Utrum anima rationalis sit ita simplex, quod possit esse tota in toto corpore, et in suis partibus absque sui extensione, et divisione Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 9, Quaestio 1 Utrum generatio in divinis distinguat filium a patre Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 9, Quaestio 2 Utrum sit aliquis ordo in divinis inter patrem, et filium Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 10, Quaestio 1 Utrum Spiritus Sanctus procedat per modum voluntatis Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 11, Quaestio 1 Utrum Spiritus Sanctus procedat a filio Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 11, Quaestio 2 Utrum si Spiritus Sanctus non procederet a filio, distingueretur ab eo Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 12, Quaestio 1 Utrum Spiritus Sanctus procedat a patre, et filio per mutuum amorem Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 13, Quaestio 1 Utrum generatio filii, et processio Spiritus Sancti sint realiter distincta Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 14, Quaestio 1 Utrum detur duplex processio Spiritus Sancti, scilicet aeternae, et temporalis Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 15, Quaestio 1 Utrum missio sit communis toti Trinitati Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 16, Quaestio 1 Utrum in divinis sit missio visibilis Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 17, Quaestio 1 Utrum charitas sit habitus creatus in anima necessarius ad eliciendum actum meritorium, et ad esse gratuitum Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 17, Quaestio 2 Utrum charitas possit augeri Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 18, Quaestio 1 Utrum id, quod significatur nomine doni, in divinis sit quid essentiale Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 19, Quaestio 1 Utrum divinae personae sint aequales Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 19, Quaestio 2 Utrum detur aliqua veritas praeter divinam Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 20, Quaestio 1 Utrum filius sit aequalis patri in potentia Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 21, Quaestio 1 Utrum dictio exclusiva addita patri excludat filium, et e converso, vel Spiritum Sanctum Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 22, Quaestio 1 Utrum Deus sit nominabilis a nobis aliquo nomine significante suam essentiam Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 23, Quaestio 1 Utrum nomen personae in divinis significet intentionem rei, vel rem intellectam Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 24, Quaestio 1 Utrum in Deo sit unitas Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 24, Quaestio 2 Utrum in Deo sit aliquis numerus Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 25, Quaestio 1 Utrum illud, quod significatur nomine personae, sit quid abstrahibile ab his de quibus dicitur, et quid plurificabile in eis Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 26, Quaestio 1 Utrum divinae personae constituantur in esse personali per aliquas proprietates, et abinuicem distinguantur per easdem Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 27, Quaestio 1 Utrum verbum mentis nostrae habeat aliquam similitudinem cum verbo increato Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 28, Quaestio 1 Utrum innascibilitas in divinis dicat rationem positivam Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 29, Quaestio 1 Utrum principium dicatur secundum unam rationem in Deo, et creaturis Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 30, Quaestio 1 Utrum relationes dictae de Deo ex tempore sint reales. Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 31, Quaestio 1 Utrum aequalitas, et similitudo sint nomina relationum realium. Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 32, Quaestio 1 Utrum pater, et filius diligant se Spiritu Sancto. Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 33, Quaestio 1 Utrum aliqua relatio in creaturis sit verum ens reale extra animam. Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 33, Quaestio 2 Utrum proprietates personales in divinis sint relationes reales distinctae ab essentia. Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 33, Quaestio 3 Utrum proprietates relativae sint idem quod origines. Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 34, Quaestio 1 Utrum persona sint aeque simplex sicut essentia. Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 35, Quaestio 1 Utrum Deus habeat scientiam de aliis a se Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 36, Quaestio 1 Utrum in Deo sint Ideae. Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 37, Quaestio 1 Utrum Deus sit ubique. Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 38, Quaestio 1 Utrum futura contingentia in divina essentia immutabiliter repraesententur. Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 39, Quaestio 1 Utrum divina providentia ad omnia se extendat. Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 40, Quaestio 1 Utrum Deo conveniat aliquas praedestinare, vel reprobare. Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 41, Quaestio 1 Utrum praedestinatio habeat causam. Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 42, Quaestio 1 Utrum in Deo sit potentia. Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 43, Quaestio 1 Utrum Deus sit omnipotens. Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 44, Quaestio 1 Utrum Deus possit facere universum melius quam fecit. Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 45, Quaestio 1 Utrum voluntas divina convenienter distinguatur in voluntatem signi, et beneplaciti. Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 46, Quaestio 1 Utrum voluntas divina necessario semper impleatur. Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 47, Quaestio 1 Utrum illud, quod est contra voluntatem antecedentem, obsequatur voluntati consequenti. Not Started No Review View on GitHub
Liber I, Distinctio 48, Quaestio 1 Utrum voluntas nostra debeat conformari voluntati divinae. Not Started No Review View on GitHub

About

Commentary on the Sentences by Gerard of Siena
Is Part Of Sententia Work Group
Supported by ERC-THESIS project n° 313339
Supported by IRHT
Question Listed edited by
Question Listed encoded by Kjerstin B. Burdiek