Wodeham Ordinatio

Table of Questions

Collatio Not Started No Review View on GitHub
Prologue, q. 1 Utrum, secundum quod tactum est in collatione, studium sacrae theologiae sit meritorium vitae aeternae. Not Started No Review View on GitHub
Prologue, q. 2 Utrum studium Sacrae Scripturae impositum alicui in foro poenitentiae pro omissione contraria sit meritorium. draft No Review View on GitHub
Dist. 1, q. 1 Utrum pro studio sacrae theologiae ex caritate procedente debeatur pro mercede visio Dei et eius fruitio. In Progress No Review View on GitHub
Dist. 1, q. 2 Utrum fruitio beatifica differat ab ipsa anima. Not Started No Review View on GitHub
Dist. 1, q. 3 Utrum fruitio realiter distinguatur ab omni cognitione. Not Started No Review View on GitHub
Dist. 1, q. 4 Utrum fruitio realiter distinguatur a delectatione. Not Started No Review View on GitHub
Dist. 1, q. 5 Utrum generaliter omnis delectatio sit dilectio vel odium, seu volitio aut nolitio. Not Started No Review View on GitHub
Dist. 1, q. 6 Utrum voluntas necessario vel libere principiet actus suos. Not Started No Review View on GitHub
Dist. 1, q. 7 Utrum voluntas sola sit causa effectiva suae volitionis liberae supposita communi Dei influentia vel concausatione. Not Started No Review View on GitHub
Dist. 1, q. 8 Utrum voluntas possit simul et subito producere actum voluntarium meritorie et libere dilectionis. Not Started No Review View on GitHub
Dist. 1, q. 9 Utrum voluntas libere possit subito suspendere actum suum sive ab actu habito cessare. Not Started No Review View on GitHub
Dist. 1, q. 10 Utrum creatura rationalis clare videns Deum necessario diligat ipsum. Not Started No Review View on GitHub
Dist. 1, q. 11 Undecimo circa distinctionem primam quaero: Utrum solus Deus sit licite a creatura rationali ultimate fruibilis. Not Started No Review View on GitHub
Dist. 1, q. 12 Utrum haec sit possibilis: creatura rationalis fruitur una persona divina non fruendo alia. Not Started No Review View on GitHub
Dist. 1, q. 13 Utrum liceat filium Dei plus diligere vel frui eo quam patrem vel spiritum sanctum. Not Started No Review View on GitHub
Dist. 1, q. 14 Utrum fruitio beatifica sit actus intellectus. Not Started No Review View on GitHub
Dist. 2, q. un. Utrum in entibus sit tantum unus Deus. In Progress No Review View on GitHub
Dist. 3, q. un. Utrum mens humana sit imago trinitatis increatae sicut in rebus aliis factis propter hominem est vestigium eiusdem trinitatis. draft No Review View on GitHub
Dist. 6, q. 1 Utrum a parte rei in divinis sit aliqua non-identitas inter naturam Dei et voluntatem divinam et ita de ceteris perfectionibus quae ponuntur in Deo vel Deus nec moveat quod pluraliter loquar antequam habeatur quod ibi sit pluralitas, sine enim hac improprietate loquendi non potest homo in hac materia leviter exprimere illud quod vellet. In Progress No Review View on GitHub
Dist. 6, q. 2 Utrum Deus sit realiter et per se primo modo sapiens vel intelligens et sic de similibus. In Progress No Review View on GitHub
Dist. 8, q. un. Utrum solus Deus sit immutabilis. In Progress No Review View on GitHub
Dist. 17, q. 1 Utrum gratia seu caritas sit viatori necessaria ad salutem In Progress No Review View on GitHub
Dist. 17, q. 2 Utrum caritas seu gratia increata sine alio possit sufficere ad salutem In Progress No Review View on GitHub
Dist. 17, q. 3 Utrum de peccatore possit fieri non peccator et acceptus Deo sine tali habitu sibi infuso per gratiam increatam. In Progress No Review View on GitHub
Dist. 17, q. 4 Utrum caritas vel alia forma augmentabilis augmentetur per deminutionem contrarii sui. In Progress No Review View on GitHub
Dist. 17, q. 5 Utrum in augmentatione caritatis vel alterius formae gradus omnis praeexistens corrumpatur cum novus gradus inducitur ita videlicet intelligendo quod in omni instanti sit totaliter nova forma. In Progress No Review View on GitHub
Dist. 17, q. 6 Utrum omnis bonus motus voluntatis meritorie augmentatius caritatis ad quem homo tenetur debeat vel possit ex caritate procedere collata ex merito redemptoris. In Progress No Review View on GitHub
Dist. 33, q. 1 Utrum Deus essentialiter unus sit personaliter trinus. Not Started No Review View on GitHub
Dist. 33, q. 2 Utrum Deus genuerit Deum Not Started No Review View on GitHub
Dist. 33, q. 3 Utrum aliqua sit certa regula vel ars per quam solvi possint communiter paralogismi facti et talibus similes circa materiam Trinitatis. Not Started No Review View on GitHub
Dist. 33, q. 4 Utrum divina essentia generet vel generetur. Not Started No Review View on GitHub
Dist. 33, q. 5 Utrum potentia generandi possit communicari filio in divinis. Not Started No Review View on GitHub
Dist. 33, q. 6 Utrum spiritus sanctus posset distingui a filio si non procederet ab eo. In Progress No Review View on GitHub
Dist. 33, q. 7 Utrum pater et filius sint unum principium spirans Spiritum Sanctum. Not Started No Review View on GitHub
Dist. 33, q. 8 Utrum personae divinae primo et adaequate distinguantur ab invicem semetipsis. Not Started No Review View on GitHub
Dist. 33, q. 9 Utrum omne idem patri sit omnibus modis idem patri. Not Started No Review View on GitHub
Question 1 Utrum creatura rationalis meritorie serviendo Deo proficiat ad augmentum gratiae seu caritatis, sine omni novo addito gratiae praecedenti. Not Started No Review View on GitHub
Question 2 Utrum profectus vel augmentum gratiae fiat per compositionem gratiae novae cum gratia praecedenti. Not Started No Review View on GitHub
Question 3 Utrum creatura rationalis habens gratiam possit mereri suam gratiam augmentari. Not Started No Review View on GitHub
Question 4 Utrum viator operibus meritoriis insistendo ex hiis carior Deo fiat. Not Started No Review View on GitHub
Question 5 Utrum praesupposita gratia baptismali viator per merita sua possit pertingere ad gratiam maximam viae sibi possibilem. Not Started No Review View on GitHub
Question 6 Utrum viator existens in gratia ultra omnem gratiam habitam vel habendam possit proficere ad maiorem per instantaneas causationes actuum volendi omnia pro futuro peccata venialia devirare. Not Started No Review View on GitHub
Question 7 Utrum Deus possit creare finitam caritatem aliquam qua non possit creare maiorem vel aliquam aliam ita magnam secundum extensionem quod non possit maiorem illa producere, et sic de similibus. Not Started No Review View on GitHub
Question 8 Utrum secundum proportionem caritatis viae succedat pro praemio proportionaliter magnitudo gloriae. Not Started No Review View on GitHub
Question 9 Utrum, scilicet propter demerita, minuatur. Not Started No Review View on GitHub
Question 10 Utrum caritas decrescat ad decrementum cupiditatis. Not Started No Review View on GitHub
Question 1 Utrum anima Christi habuerit et habeat sapientiam aequalem Deo. In Progress No Review View on GitHub
Question 2 Utrum ipsum verbum Dei sit sibi ipsi quamvis non animae sibi unitae scientia futurorum contingentium. Not Started No Review View on GitHub
Question 3 Utrum cum determinata verbi praescientia stet quod futura praescita sint ad utrumlibet contingentia. Not Started No Review View on GitHub
Question 4 Utrum anima Christi vel angeli sciant futura aliqua contingentia per revelationem sibi possibilem fieri ab ipso verbo vel etiam scire possint. Not Started No Review View on GitHub
Question 5 Utrum alicuius contingentis futuri absoluta revelatio sequens tollat contingentiam. Not Started No Review View on GitHub
Question 6 Utrum Deus vel verbum Dei existenti in gratia possit revelare quod talis finaliter sit damnandus. Not Started No Review View on GitHub
Question 7 Utrum animae Christi vel angelo beato possit in verbo revelari aeternitas suae beatitudinis. Not Started No Review View on GitHub
Question 8 Utrum Gabrieli potuerit in verbo verbi incarnatio revelari. Not Started No Review View on GitHub
Question 9 Utrum per revelationes possibiles fieri in verbo posset aliquis sufficienter dirigi in volendis. Not Started No Review View on GitHub
Question 10 Utrum anima Christi in verbo Dei cui unitur distincte videre valeat infinita. Not Started No Review View on GitHub
Question 11 Utrum anima Christi possit in verbo cui unitur distincte cognoscere minimas partium sibi inhaerentium vel minimas particulas corporis quod informat. Not Started No Review View on GitHub
Question 12 Utrum per unionem ad verbum ipsa sit omnipotens. Not Started No Review View on GitHub
Question 1 Utrum aliqua creatura possit in effectum sacramenti praecise productibilem per creationem. Et hoc est expressius quaerere: Utrum aliqua creatura possit creare caritatem vel gratiam vel aliam creaturam. Not Started No Review View on GitHub
Question 2 Utrum posse creare gratiam vel aliquid aliud repugnet propter virtutis activae insufficientiam cuilibet creaturae. draft No Review View on GitHub
Question 3 Utrum omni rite suscipienti sacramentum baptismi vel confirmationis conferatur gratia salutaris. In Progress No Review View on GitHub
Question 4 Utrum corpus Christi realiter sub speciebus quae fuerunt panis et vini contineatur. draft No Review View on GitHub
Question 5 Utrum quantitas terminata panis consecrandi sit aliqua vera res extra animam distincta realiter a substantia et qualitate cuius est. draft No Review View on GitHub
Question 6 Utrum sacramentum poenitentiae sit necessarium ad delendum peccatum mortale post baptismum commissum. In Progress No Review View on GitHub
Question 7 Utrum actus paenitentiae requisitus ad deletionem culpae mortalis sit meritorius vitae aeternae. Not Started No Review View on GitHub
Question 8 Utrum quilibet qui commisit peccatum mortale teneatur secundum legem Dei communem de illo conteri. Not Started No Review View on GitHub
Question 9 Utrum vera poenitentia sit formaliter vel virtualiter velle cavere peccatum quodlibet in futuro. Not Started No Review View on GitHub
Question 10 Utrum ille qui peccaverit mortaliter in opere exteriori teneatur plus poenitere de opere exteriori et interiori simul quam de interiori solo. Not Started No Review View on GitHub
Question 11 Utrum aliqua poena infernalis possit esse insensibilis in damnato. Not Started No Review View on GitHub
Question 12 Utrum sit maxima gloria possibilis in beato. Not Started No Review View on GitHub

About

Commentary on the Sentences by Adam Wodeham
Is Part Of Sententia Work Group
Question Listed edited by
Question Listed encoded by Jeffrey C. Witt

Related Articles

About the Wodeham Ordinatio Edition
Bibliography
Manuscript List